Přeskočit na obsah

SYMBOLY

Holubice a jeřáb míru

Nejdříve k významu holubice jako symbolu míru. Holubi a holubice jsou rozšířeni po celé zeměkouli a existuje jich mnoho druhů. Jsou to přizpůsobiví ptáci a žijí v různých biotopech.Holubi jsou po celý život monogamní a zůstávají věrní svému stanovišti. Tyto vlastnosti způsobují, že poštovní holubi mají nutkavou potřebu se co nejrychleji vracet ke svému partnerovi a na své stanoviště.Holubice hraje velkou roli jako symbol v uměleckém zobrazení všech dob a stala se symbolem míru napříč politickým a ideologickým spektrem. V židovsko-křesťanské tradici leží původ zvláštního významu holubice pravděpodobně v příběhu o Arše Noemově, který ji při potopě světa vyslal hledat zem, a ona se vrátila s větvičkou vavřínu. Stala se tak znakem smíření mezi Bohem a lidmi. Noemova holubice, která letěla nad vodami při potopě světa, je v přeneseném významu vnímána jako Duch svatý, který se jako pták vznáší nad prapůvodní potopou na začátku světa. V Lukášově evangeliu můžeme číst toto: „Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice.“ (Lukáš 3,21–22) Holubice je proto symbolem Ducha svatého a míru.Význam jeřába jako symbolu míru má původ v nesmrtelném příběhu o Sadako Sasakiové. Sadako Sasakiová se narodila 7. ledna 1943 v Hirošimě a zemřela ve 12 letech na leukémii. Stala se nejznámější osobou, která přežila shození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki (osoba, která přežila jaderný útok, se v japonštině nazývá „hibakuša“).Sadako Sasakiové bylo 6. srpna 1945 v okamžiku shození atomové bomby ze strany Spojených států dva a půl roku a vyrůstala jako zdánlivě zdravé děvče s atletickou postavou.V lednu 1955 jí byla diagnostikována leukémie, rakovinné onemocnění, které se u lidí, kteří přežili jaderný výbuch, vyskytovalo často.Sadakina nejlepší kamarádka jí vyprávěla starou japonskou legendu, podle které tomu, kdo složí tisíc papírových jeřábů (origami), splní bohové jedno přání. Sadako začala během několikaměsíčního pobytu v nemocnici skládat papírové jeřáby. Poté co složila za necelý měsíc tisícovku jeřábů, ve své práci pokračovala s nadějí na uzdravení. Její bratr Masahiro Sasaki mluví o téměř 1 600 jeřábech, které Sadako do své smrti v říjnu 1955 složila. O příběhu Sadako Sasakiové vyšlo mnoho knih, a právě díky tomu se stal její příběh mezinárodně nejznámějším případem újmy způsobené jadernou bombou. Ještě dnes zná každé dítě v Hirošimě její příběh.Na základě celosvětového ohlasu a účasti, kterou příběh Sadako Sasakiové vyvolal, se stali papíroví jeřábi origami symbolem mezinárodního mírového hnutí a odporu proti jaderné válce.Návod na složení papírového jeřába lze najít na Youtube. Tato tématika je zpracována také v mírové písni “Necháme jeřábi létat”.

Strom ginkgo

Strom ginkgo je nejstarší strom na světě a jeho přítomnost na Zemi je prokázána už 270 milionů let.V polovině 19. století našel tento strom cestu z Asie do Evropy. Stromy ginkgo mohou dosáhnout vysokého stáří (více než 1 000 let) a jsou velmi odolné, i proti radioaktivitě, navíc se jeho extrakty používají pro léčebné účely. Všechny tyto specifické vlastnosti nejspíš přispěly k tomu, že je ginkgo v Asii uctíván jako svatý strom, který je velmi často vysazován vedle chrámů.
Takový chrámový strom dokonce přežil bombový útok na Hirošimu.
Na tomto stromu dnes visí tabulka s tímto vyrytým textem:”Už nikdy Hirošima,modlíme se za mír.”
Ginkgo biloba
Tento list východního stromusvěřeného mé zahradě,tajemství odhaluje tomu,kdo přemýšlí o každé záhadě.
Představuje on bytost jednu,jež sebe rozdělila,či jsou to dvě, rozhodnuvše se v nedohlednu,stát hvězdou, jež by zazářila?
Odpověď hledav já,našel jsem smysl pravý:což mysl nerozpozná tváv mém zpěvu, že jeden jsem i dva?
Báseň Ginkgo biloba je věnována Goethově pozdní lásce Marianne von Willemer a představuje list stromu ginkgo kvůli jeho tvaru jako symbol přátelství.
Na přelomu tisíciletí vyhlásilo kuratorium za „strom roku“ ginkgo bilobu jako ztělesnění ochrany životního prostředí a míru a za strom tisíciletí.
 

Duha

Duha je symbolem, který lidstvo fascinuje už od nepaměti. Duha představuje spojení mezi nebem a zemí, mezi Bohem a lidmi, a proto si symbol duhy zachoval zvláštní význam v mnoha mýtech a náboženstvích, například u Inků či prapůvodních obyvatel Austrálie Aboridžinců!Ve Starém zákoně v Mojžíšově knize je duha symbolem míru pro svazek Boha s lidmi po potopě světa.
Původem z Itálie se vlajka s duhou a nápisem PACE stala od roku 1961 symbolem mírového hnutí.Hnutí homosexuálů, leseb a gayů, používá duhovou vlajku také jako svůj společný symbol.
Je tu ale jeden rozdíl, mírová vlajka má sedm barev, seřazených od fialové po červenou, vlajka hnutí homosexuálů má šest barev, seřazených od červené po fialovou!
Indiánské proroctví bylo podnětem pro to, aby ekologické hnutí Greenpeace pojmenovalo své lodě „Rainbow Warrior“. První loď s názvem „Rainbow Warrior“ vyhodila do vzduchu v roce 1985 francouzská tajná služba v přístavu v Aucklandu (Nový Zéland), a přitom byl zabit jeden fotograf.Od roku 2011 je v provozu v pořadí třetí loď „Rainbow Warrior“.
Pod znakem duhy se každoročně konají mírové kempy „Rainbow Peace Gathering“ v různých evropských zemích.V létě roku 1990, přesněji od 4. do 14. srpna, se takový mírový kemp konal ve vojenském výcvikovém prostoru Allentsteig. Mírová vize „Místo mečů pluhy“ se stala pro přibližně 2 0000 účastníků prostřednictvím hudby, tance, mírových rozhovorů a setkání prožitou realitou.