Přeskočit na obsah
Friedenswege

načítám mapu - prosím čekejte...

FRIEDENSWEG DER VERSÖHNUNG | CESTA MÍRU USMÍŘENÍ: 48.932424, 15.238037
DR. ARTHUR & MARIA LANC FRIEDENSWEG | CESTA MÍRU DR. ARTHUR A MARIA LANC: 48.778139, 14.984665
LUDWIG & MARIA KNAPP FRIEDENSWEG | CESTA MÍRU LUDWIG A MARIA KNAPP: 48.702291, 14.895058
CESTA MÍRU PÁTERA BONFILIA | PATER BONFILIUS FRIEDENSWEG: 48.790581, 14.787598
FRIEDENSWEG DER MENSCHENRECHTE | CESTA MÍRU LIDSKÝCH PRÁV: 48.710221, 14.797897
CESTA MÍRU HUMANITY | FRIEDENSWEG DER HUMANITÄT: 48.796914, 14.637222

MÍROVÉ CESTY

Waldviertel
Jižní Čechy

„Cesty míru Waldviertel – jižní Čechy“ jsou spojením šesti stezek míru, které v příhraničním regionu založil waldviertelský spolek „Weg des Friedens“ společně s jihočeskou turistickou oblastí Novohradsko – Doudlebsko. Cesty míru reprezentují různá témata, jako např. uctění památky bývalého židovského obyvatelstva, nucenou deportaci německy mluvících obyvatel po 2. světové válce, „Železnou oponu“, lidská práva, humanitu a „Spravedlivé mezi národy“.

Především však jde o lidi, jejich životní příběhy a jejich osudy. Kostely, kaple a odpočívadla podél cesty zvou k zastavení spojenému se spirituálními podněty. Cesty míru jsou „procházkami a cyklistickými výlety plnými zamyšlení“, zasazené do nádherné krajiny.

Celkový průvodce všech 6 cest (Link Hearonymus Guide)

Cesta Míru
Dr. Arthur a Maria Lanc

„Cesta míru Dr. Arthura a Marie Lancových“ spojuje města Gmünd a České Velenice.
Cesta míru začíná v Gmündu u památníku zesnulých maďarských Židů v dubové aleji Eichenallee (za kruhovým objezdem) a vede přes Gmünd-Neustadt a hraniční přechod Bleyleben do Českých Velenic. Dalšími zastávkami jsou farní kostel sv. Anežky, nádraží a hřbitov České Velenice.
Cesta míru dále vede zpět přes hranici do města Gmünd k poslední zastávce, a sice evangelickému „Kostelu míru“ / Friedenskirche v ulici Bahnhofstrasse.

Devět zastávek „Mírové cesty Dr. Arthura a Marie Lancových“ připomíná osudy židovských nuceně nasazených a židovského obyvatelstva měst Gmünd a České Velenice. Dalšími tématy jsou soudobé dějiny Gmündu, sv. Anežka Česká a „Sametová revoluce 1989“, Přemysl Pitter a mírové poselství křesťanství.

Trasa v délce 9,5 km je po celé délce zpevněná.

Cesta Míru Dr. Arthur a Maria Lanc (Link Hearonymus Guide)

Cesta Míru
Ludwig a Maria Knapp

Cesta míru Ludwiga a Marie Knappových začíná v Schützenbergu u Weitry naproti domu č. 13 u mostu přes řeku Lužnice, kde se nacházela pila rodiny Knappových.
Cesta dále vede přírodní památkou údolí Gabrielental až na náměstí Rathausplatz a k farnímu kostelu města Weitra. Cesta míru končí u pamětního kamene pro manželský pár Knappových na promenádě. Náměty stezky jsou záchrana maďarsko-židovských nuceně nasazených v Schützenbergu, osudy židovských rodin z Weitry a Spravedliví mezi národy.
Prezentována jsou také údolí Gabrielental a Ledertal.

Cesta míru je dlouhá 4 km a v údolí Gabrielental by neměla být absolvována na kole.

Cesta Míru Ludwig a Maria Knapp (Link Hearonymus Guide)

Cesta Míru
Pátera Bonfilia

„Cesta míru pátera Bonfilia“ začíná u kláštera Božího milosrdenství v Nových Hradech / Gratzen a dále pokračuje do rodiště a rodného domu pátera Bonfilia v Údolí 81 / Jetzkobrunnu. Další tři zastávky jsou věnovány zaniklým obcím Veveří / Piberschlag, Mýtiny / Kropfschlag spolu s kaplí a obci Vyhlídky / Eckersee. Šestým zastavením na cestě míru je kaple Panny Marie Lurdské v Dlouhé Stropnici / Langstrobnitz se stálou expozicí současných dějin.

Odtud pokračujte cesta míru směrem Šejby / Scheiben až k odbočce na Paseky. Po značení cyklostezky pokračujeme až k poutnímu kostelu Panny Marie Těšitelky v obci Dobrá voda / Brünnl a dále ke Zvonu míru v Hojné Vodě. Tyto dvě zastávky vyzývají k zamyšlení a zastavení. z Hojné Vody jedeme zpět po cyklotrase 1048, která vede dolů do obce Šejby / Scheiben a dále přes zaniklou obec Jedlice / Göllitz zpět do Nových Hradů / Gratzen.

Trasu dlouhou 34 km lze snadno absolvovat na horském kole.

Cesta Míru Pátera Bonfilia (Link Hearonymus Guide)

Cesta Míru
Lidských Práv

„Cesta míru lidských práv“ se nachází v obci Moorbad Harbach a začíná v její části Lauterbach u „Zahrady lidských práv“.
Cesta dále pokračuje kolem kaple Lauterbach a zdravotního střediska Moorheilbad Harbach k „milníku míru“ na hranici s Českou republikou, kde cesta
míru končí. V „Zahradě lidských práv“ je význam lidských práv zprostředkováván aktivním způsobem při procházce přírodou. Kaple Lauterbach a milník míru zvou k zastavení a zamyšlení.
Zdravotní středisko Moorheilbad Harbach nás upozorňuje na hodnotu zdraví a udržitelného zacházení s přírodou jakožto důležitými prvky kultury míru.

Cesta míru lidských práv je dlouhá 3,6 km a je po celé délce zpevněná.

Cesta Míru Lidských Práv (Link Hearonymus Guide)

Cesta Míru
Humanity

„Cesta míru humanity“ se nachází v obci Trhové Sviny a začíná u autobusové zastávky ve Chvalkově, na silnici z Trhových Svinů do Benešova nad Černou. 8 km dlouhá okružní turistická trasa se skládá z 8 zastávek, z nichž každá je věnována významné osobnosti humanismu.
To, co je na „Cestě míru humanity“ mimořádné je spojení pěší turistiky, přírody a klidu s myšlenkami a životními příběhy lidí, kteří vydávají svědectví o soucitu a toleranci, a svědectví o mírovém soužití všech národů a náboženství.

Cesta míru je dobře značená a velmi vhodná jako turistická trasa.

Cesta Míru Humanity (Link Hearonymus Guide)

Cesta Míru
Usmíření

„Cesta míru usmíření“ vznikla na základě pouti česko-rakouského smíření konající se každoročně od roku 2007.
Cesta míru začíná u hřbitova v obci Kautzen, kde se nachází pamětní kámen pro nacistické oběti z obce Kautzen a pokračuje dále ke staré dřevěné kapli v obecní části Radschin, přes rozvodí až ke kříži míru / Friedenskreuz, odkud cesta následně pokračuje přes hranici do bývalé vesnice Romava/Romau.

Dalšími zastávkami jsou Reingers s vlastivědným muzeem a kaplí.
Cesta míru dále vede zpět do České republiky kolem bývalé obce Staré Hutě/Althütten do Starého Města/Altstadt, k židovskému hřbitovu a k restaurovanému a veřejnosti přístupnému zámku Dobrohoř/Ebergersch.

Na zpáteční cestě do Kautzenu míjíme zaniklé obce Dětřiš/ Dietreichs, Kuní/Kain, Pernárec/Bernharts a Košťálkov/Gottschallings. Těsně za hranicemi přijíždíme do obce Kleintaxen a asi po 3 km opět do obce Kautzen. Zvláštností této cesty míru je, že čtyřikrát překračuje hranici. Více než čtyři desetiletí toto bylo nemožné. Poslední zastávka na cestě míru, farní kostel Kautzen zasvěcený sv. Jakubovi, patronovi poutníků – také poutníků míru – je důstojným zakončením mírové cesty usmíření.

Trasa dlouhá 32 km je velmi vhodná pro horská kola.

Cesta Míru Usmíření (Link Hearonymus Guide)