Přeskočit na obsah

ARCHIV

Sdružení Cesta míru – výroční zpráva za rok 2023

17. ledna 2023:

Rozeslání výroční zprávy za rok 2022.

26. ledna:

Účast na vzpomínkové akci „Přátelé Yada Vashema“ u příležitosti Mezinárodního dne

památky obětí holocaustu v Linci.

27. ledna:

Vzpomínková akce u příležitosti Mezinárodního

dne památky obětí holocaustu u masového

hrobu v Českých Velenicích s přibližně 20

účastníky. Akce se zúčastnili starosta

Českých Velenic Jaromír Slíva,

farář z Českých Velenic, páter Tomáš,

evangelická farářka z Gmündu Dace Dislere-

Musta a historik Gmündu Harald Winkler.

Starostka Gmündu Helga Rosenmayer se

nemohla zúčastnit kvůli volební akci se

zemskou hejtmankou.

Franz Wieczorek doprovodil slavnostní akt

velmi vhodně hrou na akordeon a židovskou

hudbou „klezmer“.

25. února:

Účast na prezentaci knihy „Duchovní krajina Novohradských hor“ autorky Michaely Vlčkové na

radnici ve Weitře.

11. března:

Putování po „Cestě míru Ludwiga a Marie Knappových“ s 15 účastníky rakouskočeského

„Stammtische“ z Mühlviertelu. Přijetí darů ve výši € 90,- pro naši mírovou

práci.

18. dubna:

Účast na vernisáži výstavy „Spravedliví mezi národy“ v Domě dějin v St. Pöltenu.

22. dubna:

Účast na participativní konferenci

v Městské hale ve Schremsu

4. května:

Účast na vernisáži “My, Abrahámovy děti” – obrazové cykly Prof. Ernsta Degasperiho v

Galerii Waldviertler Sparkasse ve Zwettlu

26. června:

Naše nová webová stránka je hotová a přístupná online!!!

8. července:

Exkurze do Eggenburgu po

stopách posla míru, Prof.

Ernsta Degasperiho

Fotografie ve „Věži míru“

19. července:

Putování po „Cestě míru Ludwiga a Marie Knappových“ s účastníky biblického

putovního týdne pastorační společnosti Betriebsseelsorge St. Pölten.

20. července:

Putování po „Cestě míru Ludwiga a Marie Knappových“ s rodinou jednoho kolegy

ze školy.

28. – 30. července:

Účast na přeshraničním festivalu „Übergänge – Přechody“ prostřednictvím

výstavy „portrétů nositelů a nositelek Nobelovy ceny míru“ v evangelickém

kostele v Gmündu.

23. září:

Přeshraniční mírový cyklovýlet po trase „Cesty míru Dr.

Arthura a Marie Lancových“.

Akce ve spolupráci s cyklistickým klubem Radlobby Gmünd v rámci týdne

mobility.

9. listopadu:

Účast na listopadové vzpomínkové akci Institutu židovských dějin Rakouska v Domě

vzdělání sv. Hypolita (Bildungshaus St.Hippolyt) v St. Pöltenu s názvem „Vzpomínka

potřebuje výzkum“

9. prosince:

U hustě zasněžené „Zahrady lidských práv“ v Lauterbachu, části obce

Moorbad Harbach, byla u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv

otevřena „Cesta míru lidských práv“ a odhalena první tabule této Cesty

míru.

Přítomni byli prezidentka Spolkové rady a starostka obce Moorbad Harbach

Margit Göll, místostarosta Roman Prager a Michael Schweiger

z Amnesty International Rakousko, stejně jako iniciátor „Zahrady lidských

práv“ Karl Wieninger a Eva Kempf, která spolu s několika zpěvačkami a

zpěváky vytvořila hudební rámec slavnostní akce.
10. prosince:

Účast na prezentaci knihy „Spravedliví z Weitry“ autorky Ilse Krumpöck v Radničním sále ve

Weitře

14. prosince:

Sdružení „Cesta míru“ se stává členem sdružení „Waldviertler Klimabewegung“ (Klimatické

hnutí Waldviertel)

Výhled na rok 2024:

Další akcí je vzpomínková akce v rámci Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 27.

ledna. V letošním roce slavíme 10. výročí založení sdružení „Cesty míru“! V březnu, měsíci

založení sdružení, je plánováno předepsané členské shromáždění s volbou předsedy včetně

rámcového programu.

V průběhu roku plánujeme u příležitosti 10 let oslavy výročí přeshraniční projekt s pořízením

tabule Cesty míru u „Milníku míru“ na hranici.

V rámci tohoto projektu je plánováno také nové vydání brožury Cesta míru.

Dále Vás srdečně žádám o úhradu ročního členského příspěvku ve výši € 10,- na náš účet u

banky Waldviertler Sparkasse.

IBAN AT49 2027 2000 0093 7631

V roce 2023 jsme přivítali 5 nových členů.

V současnosti máme celkem 56 členů.

Srdečný dík za podporu a šťastný a úspěšný nový rok 2024 přeje

Heinz Spindler, předseda