Přeskočit na obsah

ARCHIV

Sdružení Cesta míru – výroční zpráva za rok 2022

Těžiště naší mírové práce v roce 2022 byly akce týkající se otevření Cest míru Waldviertel / jižní Čechy a rovněž prohlídky cest míru a poutní pěší putování.

22. dubna se konala prezentace projektu a slavnostní otevření Cest míru Waldviertel – jižní Čechy v rámci prohlídky Cesty míru dr. Arthura a Marie Landových s odhalením pamětních desek a slavnostní akcí v kulturním domě v Gmündu.
Prohlídky a slavnostní akce se zúčastnilo cca 90 osob. Jako čestné hosty jsme přivítali obě poslankyně dolnorakouského zemského sněmu, paní Margit Göll a Silvii Moser, starostku města Gmünd Helgu Rosenmayer, starostu Českých Velenic Jaromíra Slívu a zástupce okresního hejtmana, pana dr. Markuse Pehama.
Srdečný dík patří paní starostce Rosenmayer a městu Gmünd za velkorysou podporu akce.
Zde je odkaz na video:

15. června jsem se se svou manželkou Klarou zúčastnil valné hromady sdružení Přátelé Yad Vashem ve vídeňském Hofburgu. Využil jsem příležitost a pozval oba předsedy, manželský pár Gustava a Ursulu Arthofer, na otevření Cesty míru Ludwiga a Marie Knappových do Weitry.

30. června jsme v Gmündu přivítali 15 nemocničních duchovních z Lince. V rámci prohlídky jsem jim představil některá vybraná místa z Cesty míru dr. Arthura a Marie Lancových. Na závěr nás v evangelickém kostele Míru velmi srdečně přivítala farářka Dace Mislere-Musta.

Ve dnech 2. a 3. července jsem se se svým bratrem Josefem zúčastnil fóra v Krimmlu a pamětního putování přes pohoří Krimmler Tauern do Jižního Tyrolska, které každým rokem organizuje sdružení Alpine Peace Crossing – viz www.alpinepeacecrossing.org. V rámci pamětního putování jsem měl možnost oslovit izraelského velvyslance Mordechaie Rodgolda a pozvat ho na otevření Cesty míru Ludwiga a Marie Knappových do Weitry.

Na podzim 2021 převzalo sdružení Cesta míru projektové partnerství v přeshraničním projektu poutních cest.
V rámci tohoto projektu jsem 27. srpna zorganizoval putování po poutní cestě z Weitry na Dobrou vodu (něm. Brünnl). Za nádherného letního počasí se pěšího putování v délce cca 20 km zúčastnilo 6 poutníků z České republiky a byli jak z cesty samotné, tak také z jejích témat velmi nadšeni.
Akce pořádaná 16. září v Nových Hradech tento projekt zakončila.

Ve středu 21. září, kdy se koná Mezinárodní den míru, se ve Weitře v plně obsazeném radničním sále konalo slavnostní otevření Cesty míru Ludwiga a Marie Knappových. Mohli jsme přivítat četné čestné hosty. Především izraelského konzula Herzela Edriho, pamětníka Yishaye Furmanna z Prahy, bývalého bankovního manažera a zakladatele Alpine Peace Crossing, dr. Ernsta Löschnera, oba předsedy sdružení Přátelé Yad Vashem – viz www.yad-vashem.net, manžele Gustava a Ursulu Arthoferovy, potomky rodiny Knapp/Buchhöcker, obě poslankyně dolnorakouského zemského sněmu Silvii Moser a Margit Göll a rovněž četné zástupce obcí okresu Gmünd, mezi nimi především starostu Weitry, Patricka Layra, který jako hostitel velkoryse podpořil projekt Cesty míru a celou slavnostní akci. Srdečně děkujeme!

1. října jsem vedl za krásného podzimního počasí 1. pěší putování poutníků po Cestě míru Ludwiga a Marie Knappových z Schützenbergu do Weitry za účasti 10 osob. Po společném obědě se v malém kruhu uskutečnila členská schůze. Toto pěší putování proběhlo v rámci série akcí Deset dní pro bibli pořádané diecézí St. Pölten.

8. října jsem vedl cyklistické putování po Cestě míru pátera Bonfilia v České republice s 10 účastníky ze skupiny lidových tanců Großhaselbach, opět za nádherného podzimního počasí.

21. října jsme mohli přivítat 2 hosty z Kolumbie.
Historička Luisa Acosta a politolog Fabio Mesa strávili jeden den v Gmündu za doprovodu Michaely Ehrenhauser z „Welthaus“ z diecéze St. Pölten. Oba hosty oficiálně přijala starostka města Helga Rosenmayer. Dopoledne byla na programu prohlídka Cesty míru dr. Arthura a Marie Lancových. Odpoledne se v kavárně „Begegnungscafe“ konal workshop se zástupci různých regionálních iniciativ a spolků.
Tuto akci hodnotili všichni účastníci jako velmi obohacující a spojující národy.

1. listopadu jsme v obci Kautzen odhalili v rámci připomenutí Všech svatých u památníku obětí národního socialismu před hřbitovem vstupní tabuli Cesty míru usmíření, a tím tuto Cestu míru oficiálně otevřeli.

12. listopadu jsme v Českých Velenicích oslavili patronát svaté Anežky České. Slavnostní bohoslužbu celebroval velmistr Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou dr. Josef Šedivý. Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou byl založen svatou Anežkou Českou. V návaznosti na bohoslužbu se konalo slavnostní odhalení pamětní desky Cesty míru dr. Arthura a Marie Lancových u kostela svaté Anežky České.
Odhalení pamětní desky provedli dr. Josef Šedivý, páter Tomáš, starostka Helga Rosenmayer a starosta Jaromír Slíva.

Město České Velenice umístilo spolu s pamětní deskou Cesty míru u kostela svaté Anežky České také pamětní desku Cesty míru u nádraží a desku u masového židovského hrobu u hřbitova. Srdečný dík za velkorysou podporu patří starostovi Jaromíru Slívovi a městu České Velenice.

16. listopadu se v evangelickém kostele konala ekumenická modlitba míru v rámci dne pokání a modliteb.
Po modlitbě míru jsem mohl představit brožuru „Evangelický kostel míru a vzpomínka na Přemysla Pittera“ a pustit film „Liebet eure Feinde“ (česky Milujte své nepřátele) o Přemyslu Pitterovi a Olze Fierzové.Ve dnech 18. až 20. listopadu nás ve Weitře navštívili Peter a Diana Fellerovi (žijící v Buenos Aires) a jejich dcera Elisabeth s manželem Ralphem (žijící v Los Angeles). Peter Feller je synem Dorothey Schwarz, kterou s jejími rodiči a bratrem Wernerem v roce 1938 nacisté z Weitry vyhnali. Rodinu Fellerových na radnici velmi srdečně přivítal starosta Patrick Layr. Peter Feller a jeho dcera Elisabeth dostali v roce 2021 rakouské státní občanství jako potomci obětí nacistické diktatury.

Členská statistika:
V roce 2022 jsme mohli přivítat 9 nových členů sdružení Cesta míru.

Naši členskou základnu nyní tvoří 51 osob.

Tolik ohlédnutí za uplynulým rokem 2022

Heinz Spindler, předseda sdružení